Den Haag, 15 april 2020

IVBN: maatwerk voor mensen in huurwoningen met betalingsproblemen vanwege corona

  • Maatwerk: huuruitstel; eventueel kwijtschelding; geen huisuitzetting; verlenging tijdelijke huurcontracten
  • Beperking jaarlijkse huurverhoging tot maximaal 1% boven inflatie

 

Mensen in huurwoningen die door de corona-crisis met een zware inkomensterugval worden geconfronteerd (zoals een groot aantal ZZP-ers) zullen ruimhartig worden geholpen met maatwerk. Dat zeggen de leden van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) toe.  Het maatwerk voor getroffen huurders omvat uitstel van betaling van (een deel van) de huur voor de komende twee of drie maanden,  soepele terugbetaling daarvan en in bepaalde gevallen (gedeeltelijke) huurkwijtschelding zodra de financiële situatie van de getroffen bewoner(s) weer is gestabiliseerd. Onder het maatwerk voor getroffen huurders hoort ook de toezegging om het huurcontract niet op te zeggen en  geen procedure op te starten om tot huisuitzetting over te gaan op grond van een plotseling ontstane huurachterstand. Een eventueel tijdelijk huurcontract dat afloopt in de komende periode kan (waar mogelijk) worden verlengd. Het maatwerk hangt mede af van de financiële situatie van financieel getroffen huurders, hun perspectief op financieel herstel en houdt rekening met de mogelijkheden van de huurder om gebruik te maken van steunmaatregelen van het kabinet.

Aangezien de corona-crisis de hele maatschappij ernstig raakt, zullen de IVBN-leden voor alle mensen in hun huurwoningen de jaarlijkse (reguliere) huurverhoging per 1 juli 2020 vrijwillig beperken tot  maximaal1% boven inflatie. De beperking van de huurverhoging geldt voor zowel gereguleerde als geliberaliseerde huurcontracten.

Het advies vanuit IVBN luidt om de huurverhoging van maximaal 1% boven inflatie dit jaar op woningniveau toe te passen. Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Zo kan een verhuurder deze matiging op portefeuilleniveau toepassen. Ook zijn er uitzonderingen bijvoorbeeld  als er eerder al met de huurder afspraken zijn gemaakt over huurverhoging na renovatie of verduurzaming of bij extreem lage huren ten opzichte van de kwaliteit van de woning.

De leden van IVBN investeren met geld voor pensioenen en levensverzekeringen in kwalitatief goede woningen. Het rendement op deze investeringen vloeit terug naar pensioen- en levens-verzekeringsuitkeringen. In totaal wonen er circa 140.000 mensen in huurwoningen van institutionele beleggers. Het allergrootste deel van deze huurwoningen valt in het middensegment van de huurwoningmarkt met huurprijzen tussen € 730 en € 1000 per maand.

Noot voor de redactie: Contact Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 / 06 54 25 24 15 

 

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug