Den Haag, 23 december 2022

IVBN maakt nieuwe afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden door stijgende prijzen en hoge energierekeningen.

IVBN maakt nieuwe afspraken over het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden door stijgende prijzen en hoge energierekeningen.

IVBN heeft samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting, Vastgoed Belang) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) nieuwe afspraken gemaakt over het voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van huurachterstanden door stijgende prijzen en hoge energierekeningen.

IVBN is blij met de afspraken omdat institutionele beleggers hiermee actief bijdragen aan de verdere professionalisering van de gehele verhuurmarkt en het uitdragen van Goed Verhuurderschap.

IVBN onderschrijft de noodzaak voor het versnellen van het verduurzamingstempo voor huurwoningen. IVBN-leden willen immers graag een bijdrage leveren aan het #verduurzamen van de huurwoningvoorraad en het terugdringen van energielasten voor bewoners. De noodzaak om op hoge snelheid te verduurzamen wordt nog eens onderstreept door de energiecrisis en de geopolitieke ontwikkelingen. IVBN-leden verduurzamen, als grote institutionele en professionele verhuurders, jaarlijks substantiële aantallen huurwoningen.


Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met:
Judith Norbart-ten Hoor, directeur IVBN 070-3000371 of 06 11 84 64 72

 

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 78 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard euro aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen euro aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.

 

Raadpleeg het Convenant via deze link

Terug