Den Haag, 1 februari 2019

IVBN-leden zorgen voor meer middenhuur in de provincie Utrecht

In een uniek samenwerkingsverband met o.a. corporaties leveren acht IVBN-leden een belangrijke bijdrage aan de woningmarkt in de provincie Utrecht. De komende jaren worden 7.000 nieuwbouwwoningen aan het middenhuursegment toegevoegd. Partijen bieden dit aan de Utrechtse gemeenten aan in het Utrechts Biedboek Middenhuur.

IVBN-leden investeren met Nederlands pensioengeld in vastgoedbeleggingen met een langdurige horizon. Om de stabiele rendementen te kunnen behouden hebben deze professionele langetermijnbeleggers een natuurlijke focus op het beslechten van maatschappelijke opgaven, zoals het oplopende tekort aan middenhuurwoningen in de provincie Utrecht. IVBN-leden willen de kloof tussen sociale huur en de koopwoningmarkt overbruggen met meer middenhuur (€ 720 - € 1000/€ 1200) als onderdeel van de vrije sector.

Een passend woonaanbod voor alle huishoudens is het uitgangspunt, maar door de groeiende tekorten stokt de noodzakelijke doorstroming. Voor starters, jongeren, senioren en mensen met zgn. ‘sleutelberoepen’ wordt het steeds moeilijker om een passende woning te vinden. Met het Utrechts Biedboek Middenhuur verwachten de IVBN-leden een belangrijke bijdrage te leveren aan de doorstroming binnen de Utrechtse woningmarkt.

De maatschappelijke betrokkenheid van IVBN-leden uit zich ook in een marktconform huurverhogingsbeleid die de afgelopen 5 jaar in lijn is met de gemiddelde landelijke huurstijgingen van corporatiewoningen. Om de investeringen van pensioengeld te waarborgen blijft een meer dan inflatievolgende  huurontwikkeling voor professionele langetermijnbeleggers essentieel. De Utrechtse woningmarkt is hiervoor een uitstekend investeringsvehikel dat alleen maar winnaars kent, waarbij - dankzij de slagkracht en het investeringskapitaal van professionele langetermijnbeleggers - in een snel tempo veel middenhuurwoningen aan de markt worden toegevoegd.


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat deze aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug