Den Haag, 1 juli 2020

IVBN-leden: meer geclusterde ouderenhuisvesting in Amsterdam

Drie IVBN-leden met een eigen zorgvastgoedfonds investeren in geclusterde ouderenwoningen in Amsterdam. Zij hebben de Intentieverklaring Geclusterd Wonen voor Ouderen in Amsterdam 2020-2025 ondertekend, die de toevoeging van een brede variatie van woonvormen voor ouderen in Amsterdam moet bevorderen. De gemeente Amsterdam werkt hierin samen met o.a. woningcorporaties en beleggers. Geclusterde ouderenwoningen helpen vereenzaming tegengaan en zorgen ervoor dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en zijn daarnaast geschikt voor ouderen die zijn aangewezen op zorg. De reguliere huurwoningen die hierdoor beschikbaar komen zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt.

Het is de ambitie van alle betrokken partijen om de komende vijf jaar in Amsterdam 2000 geclusterde ouderenwoningen in aanbouw te nemen. IVBN-leden Bouwinvest, Amvest en Syntrus Achmea Real Estate & Finance delen daarnaast de ambitie om tot 2025 jaarlijks:

- 125 zelfstandige geclusterde ouderenwoningen in het middensegment toe te voegen;

- 125 zelfstandige geclusterde ouderenwoningen in het vrije segment toe te voegen, waarvan een gedeelte voor de verhuur is bestemd.

Directeur Frank van Blokland: “Om bij te kunnen dragen aan een toekomstbestendig woon- en leefklimaat voor de groeiende groep ouderen, zijn onze leden  op zoek naar meer bouw- en ontwikkelingslocaties. Dit vraagt om een proactief RO-beleid vanuit gemeenten. Met deze intentieverklaring zet de gemeente Amsterdam belangrijke stappen vooruit”.  

Door te investeren in zorgvastgoed, en dus ook in ouderenhuisvesting, faciliteren IVBN-leden verschillende doelstellingen van de Rijksoverheid, zoals: langer thuis wonen, decentralisatie van zorg vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn, professionalisering en efficiënte bedrijfsvoering van zorginstellingen, het afstoten van niet-DAEB activiteiten door woningcorporaties en doorstroming op de (lokale) woningmarkt. IVBN-leden werken op een verantwoorde manier vóór en mét pensioen- en verzekeringsgeld zodat iedereen op een prettige manier ouder kan worden in onze steden.


Noot voor de redactie: Contactpersoon Elisa Bontrop, senior beleidsadviseur  IVBN 070-3000371 of  06 11803453.

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug