Den Haag, 19 december 2017

IVBN kan de huidige voorgestane aanpak van de Retailagenda niet meer steunen

IVBN is de afgelopen jaren nauw en constructief betrokken geweest bij de Retailagenda. Het doel van de Retailagenda is om, via een gezamenlijke inspanning van het Ministerie van Economische Zaken en alle stakeholders een kansrijk perspectief voor de Nederlandse retailsector te maken. Daarvoor zijn inspanningen van alle bij de retail betrokken partijen nodig, dus ook van vastgoed. Samenwerking met de retailers is noodzakelijk en investeringen van zowel de eigenaar als vanuit retailers moeten worden gestimuleerd. Het Nederlandse huurrecht winkelruimte klemt echter voor eigenaren en beschermt onnodig ook het midden- en het grootbedrijf, die een dominante positie hebben in de retailmarkt. In januari van dit jaar weigerde Detailhandel Nederland een convenant te tekenen met enkele betekenisvolle  stappen om de huurmarkt te flexibiliseren waarover 2,5 jaar was overlegd. Door die weigering worden investeringen van vastgoedeigenaren niet gestimuleerd en zeker niet beter beschermd.

In september is IVBN gevraagd om ook de komende twee jaar opnieuw een substantiële bijdrage te leveren aan de Retailagenda. Nu de uitwerking er ligt van de plannen van de Retailagenda zien wij echter geen goed perspectief op een succesvol vervolg, in het bijzonder niet op het thema van de flexibilisering van de huurmarkt. Dat betekent dat we de voorgestelde aanpak van het vervolg van de Retailagenda niet meer kunnen steunen. Vanuit IVBN zullen we uiteraard open blijven staan voor contacten en gesprekken met EZ of met andere partijen over zaken die de retailmarkt betreffen. 


Noot voor de redactie:

Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 33 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug