Voorburg, 26 mei 2010

IVBN Jaarbericht over 2009: Economische crisis trekt sporen in vastgoedmarkt
2009 is het jaar waarin de economische crisis duidelijk zijn sporen trekt in de Nederlandse vastgoedmarkt. Pijnlijk zichtbaar wordt dat de kantorenmarkt met nog grotere leegstandscijfers wordt geconfronteerd, gemiddeld zo’n 6 miljoen m2, waarvan 2,5 miljoen obsoleet: alleen sloop of herontwikkeling van dat deel zal nog enig perspectief bieden. In de bedrijfsruimtenmarkt worden de problemen steeds manifester door de economische stagnantie, terwijl ook in de winkelmarkt toenemende leegstand zichtbaar wordt. Er komt steeds meer druk op de binnenstedelijke winkelstructuur en de wijkwinkelcentra. Volgens IVBN-voorzitter René Hogenboom: “We moeten uitermate voorzichtig zijn toe te geven aan ongewenste nieuwe detailhandelsontwikkelingen. Op lokaal politiek niveau onderschat men vaak dat een gezonde aanbodschaarste noodzakelijk is voor herstel van de vastgoedmarkt. Nieuwe retailmeters worden steeds vaker toegevoegd om de ontwikkeling “rond te rekenen” in plaats van te kijken naar de feitelijke behoefte en mogelijkheden. IVBN stelt voor dat gemeentelijke bestuuders zich veel meer gaan richten op het onderhouden van contacten met lange termijn betrokken beleggers.”
 
Het Jaarbericht over 2009 doet verslag van de uiteenlopende activiteiten van IVBN, waaronder de discussie over de woningmarkt en het corporatiedossier, de verduurzaming van de bestaande voorraad en diverse andere (waaronder ook fiscale) dossiers.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 150 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug