Voorburg, 13 september 2016

IVBN huurt ruimte in het vernieuwde WTC The Hague

Eind 2016 gaat IVBN verhuizen naar het World Trade Center in Den Haag. IVBN huurt daar kantoorruimte op de 21ste verdieping. De verhuizing van IVBN van Huize Middenburg in Voorburg naar het WTC vloeit voort uit de wens vanuit IVBN om een meer zakelijke en dynamische werkomgeving te kiezen. IVBN wil zich in het hart van zakelijk Den Haag vestigen, nóg dichter bij het parlement, de ministeries en allerlei andere voor IVBN belangrijke en invloedrijke organisaties. Daarnaast wil IVBN vanuit het WTC haar ledenkring beter bedienen en die locatie biedt de leden mogelijkheden om elkaar formeel en informeel te ontmoeten, te werken en/of te eten. IVBN wil zoveel mogelijk professionele vastgoedbeleggers van dienst kunnen zijn. Het onlangs vernieuwde WTC The Hague is zeer goed bereikbaar zowel per auto als per openbaar vervoer en is, mede daardoor, uiterst duurzaam.  

Bouwinvest Office Fund is eigenaar van het WTC The Hague. Bouwinvest verwelkomt IVBN van harte. CBRE bemiddelde bij de verhuur namens Bouwinvest in collegiale samenwerking met Nadorp Bedrijfsmakelaars en DTZ Zadelhoff.

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 

Terug