Den Haag, 14 maart 2019

IVBN blij met erkenning van minister Ollongren voor absolute meerwaarde institutionele woningbeleggers

 

Op 13 maart jl. vond in de Tweede Kamer der Staten-Generaal een dertigledendebat plaats over de rol van particuliere beleggers die starters op de Nederlandse woningmarkt wegdrukken en excessieve huurstijgingen doorvoeren. Tijdens dit plenaire debat maakte minister Ollongren opnieuw duidelijk dat er onderscheid is te maken institutionele beleggers en partijen die vanuit speculatieve oogmerken handelen. Zij verklaarde IVBN-leden expliciet als “onmisbare samenwerkingspartners” om de woningmarkt aan te jagen. IVBN is blij met deze publieke erkenning van de minister: “IVBN-leden beschikken over het commitment én de slagkracht om een brug te slaan tussen de alsmaar groter wordende kloof tussen de koopwoningmarkt en de sociale huurwoningvoorraad met de toevoeging van veel meer middenhuurwoningen (prijsklasse € 720 - €1.000/ € 1.200) binnen de vrije huursector”.

Tijdens het debat riep minister Ollongren Tweede Kamerleden op om óók een duidelijk onderscheid te maken tussen “duurzame beleggers” en speculanten. Vanuit de Kamer werd hier gehoor aan gegeven met de reactie dat de bijdrage en inzet van institutionele beleggers wordt gezien en gewaardeerd. Gedurende het debat bleef de Kamer zich echter focussen op de verdringing van starters door particuliere beleggers. Helaas  bleef een constructief gesprek met de minister uit over het behouden van institutionele woningbeleggers als onmisbare samenwerkingspartners. “Een gemiste kans omdat de dreigende regulering van het vrije huursegment- zoals door het aanbrengen van een noodknop- IVBN-leden van de woningmarkt wegjaagt. Er moet uiterst behoedzaam met pensioengeld worden omgegaan. Dit heeft gevolgen voor zowel nieuwbouw als voor investeringen in bestaande bouw. De waarschuwende signalen vanuit IVBN en haar leden had de politiek moéten oppakken”, aldus Frank van Blokland (directeur IVBN).

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Deze week heeft IVBN ook twee persberichten verstuurd naar aanleiding van de plannen van ChristenUnie en GroenLinks in aanloop naar dit debat. Zie: https://www.ivbn.nl/persbericht/christen-unie-over-de-woningmarkt (ChristenUnie) en https://www.ivbn.nl/persbericht/ivbn-adviseert-ook-groenlinks-behoud-institutionele-beleggers-voor-de-woningmarkt (GroenLinks).

Terug