Den Haag, 11 januari 2017

IVBN blij met benoeming Van Gijzel

IVBN is blij met de benoeming per 1 januari 2017 van Rob van Gijzel als voorzitter van de ‘samenwerkingstafel middenhuursegment’. Centrale taak van Van Gijzel is om versneld huurwoningen boven de € 711 te laten realiseren door meer locaties en meer plancapaciteit beschikbaar te krijgen en zich voordoende problemen, die voor vertraging zorgen, op te lossen. IVBN verwacht dan ook dat met de instelling van de ‘samenwerkingstafel middenhuursegment’ de ontwikkeling van de (lokale) huurwoningenmarkt versneld op gang kan komen. Van Gijzel wordt door IVBN gezien als een daadkrachtig en no nonsense bestuurder, die het lokale speelveld goed kent.

De grote (lokale) opgave de komende jaren is het opvangen van de stijgende vraag van huishoudens die willen huren in het segment vanaf € 711 euro. IVBN signaleert dat er in de meer verstedelijkte gebieden een groot tekort is aan geschikte locaties voor deze vrije sector huurwoningen. Grote professionele beleggers hebben kapitaal beschikbaar om te investeren in die huurwoningen en werken graag met corporaties en gemeenten samen aan de verdere ontwikkeling van de (lokale) woningmarkt. Deze beleggers investeren voor de lange termijn en binden zich dan ook langjarig aan die locaties. Naast de ontwikkeling van extra huurwoningen in het vrije sector segment door marktpartijen liggen er voor  de sociale woningvoorraad van corporaties nog grote opgaven (met name verduurzaming en renovatie van de bestaande voorraad, maar ook nieuwbouw voor de sociale doelgroep). Juist in samenwerking tussen gemeenten, corporaties en investeerders kunnen de beste resultaten behaald worden voor een goed functionerende lokale woningmarkt.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug