Den Haag, 29 januari, 2017

IVBN betreurt beeldvorming over 9,1 % huurstijging vrije sector door aanbodwebsite Pararius

Directeur Van Blokland van IVBN betreurt de beeldvorming die er op basis van de berichtgeving van aanbodwebsite Pararius kan ontstaan over een forse huurverhoging in de vrije sector huur. Pararius geeft immers alleen de huurstijging aan van recent opnieuw verhuurde woningen. Die huurstijging weerspiegelt echter vooral de enorme schaarste in de vrije huursector en  dus niet de feitelijke ontwikkeling van de huren in de vrije sector. IVBN houdt de gemiddelde huurstijging van institutioneel verhuurde woningen wél bij en daaruit blijkt dat de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector in 2016 2,16% geweest te zijn. Dat is zelfs lager dan de gemiddelde huurstijging van door IVBN-leden verhuurde gereguleerde huurwoningen, die in 2016 2,6% in huur omhoog gingen, mede door de inkomensafhankelijke huurverhoging. De huurstijging in de vrije sector volgt over de jaren heen vooral de inflatie.

Van Blokland betreurt dat sommige media klakkeloos het Parariusbericht overnemen dat  “de huurprijs in de vrije sector steeg met 9,1% naar € 14,34 per m2 per maand”. Dat zijn immers niet alleen cijfers van recent opnieuw verhuurde woningen, waarvan ook voor een groot deel gestoffeerde en gemeubileerde huurwoningen. De Pararius Huurmonitor geeft aan dat de huurprijsontwikkeling van opnieuw door institutionele beleggers verhuurde woningen veel gematigder is (volgens Pararius +3,6% naar € 9,59 per m2 per maand) dan die van private verhuurders. De huurwoningen van institutionele beleggers worden immers niet gestoffeerd of gemeubileerd aangeboden en juist in die twee laatste categorieën groeiden de huren van opnieuw verhuurde woningen veel harder (resp. 7,7% naar € 13,95 en 11,2% naar € 17,41). Pararius maakt helaas niet bekend welk deel van de verhuurde huurwoningen in welke categorie valt.

Voorts wijst Van Blokland erop dat de gegevens van Pararius sterk worden beïnvloed door het (sterk wisselende) aanbod én de kwaliteit en ligging van de in een bepaalde periode aangeboden huurwoningen. Van Blokland is overigens blij dat Pararius inmiddels de cijfers heel genuanceerd en gedetailleerd publiceert. De Pararius cijfers zeggen dus echter niets over de gemiddelde huurstijging van vrije sector huurwoningen, waar een zittende huurder jaarlijks mee te maken kan krijgen. 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug