Den Haag, 12 maart 2019

IVBN adviseert ook GroenLinks: behoud institutionele beleggers voor de woningmarkt

 

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen zet ook GroenLinks zich af tegen “huizenverhuur als verdienmodel tegen speculanten”. Met de strijdkreet “minder markt op de woningmarkt” doet GroenLinks echter geen recht aan institutionele woningbeleggers die constructief bijdragen aan een solide en lange termijn oplossing voor de schaarste op de woningmarkt. Dat doen IVBN-leden met forse nieuwbouw en investeringen in bestaande huurwoningen.

Van Blokland: “Het voorstel van GroenLinks om het puntensysteem dat nu in de sociale huursector wordt toegepast uit te breiden naar de vrije sector brengt de woningmarkt enorme schade toe. Regulering is niet de oplossing, net zo min als politiek ad hoc- beleid.” Begin maart heeft IVBN in een nieuw visiestuk opnieuw een forse waarschuwing gedaan over de gevolgen voor de woningmarkt wanneer het vrije huursegment wordt gereguleerd.

IVBN pleit voor een lange termijn beleid om door nieuwbouw de schaarste aan te pakken door kwantitatief én kwalitatief te bouwen. Eerder deze maand gaven IVBN-leden in het FD opnieuw de boodschap af dat de nieuwbouw in Amsterdam gaat stokken. Dit is een belangrijk signaal dat ook de landelijke politiek moét oppakken.

Op 13 maart vindt er een dertigledendebat plaats over het opkopen van huizen door particuliere beleggers. Gelukkig maakt minister Ollongren duidelijk onderscheid tussen typen beleggers en stelt zij dat institutionele beleggers nodig zijn om de woningmarkt aan te jagen.

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug