Voorburg, 29 januari 2012

IVBN acht forse vrijheidsstraffen de juiste sanctie voor crimineel gedrag in de vastgoedsector, 29-01-2012

IVBN-voorzitter Hans Copier vindt dat  de veroordelingen van alle verdachten in het vastgoedfraudeproces en in het bijzonder de forse vrijheidsstraffen die de hoofdpersonen hebben gekregen de juiste sanctie voor het crimineel handelen van deze groep insiders. Deze veroordelingen zijn niet alleen voor het OM een succes, maar ook de hele vastgoedsector, gezien de voorbeeldfunctie die het strafproces heeft. De vastgoedsector is  door haar aard gevoelig voor fraude en daarom moet er sprake zijn van onomstreden integriteit van zowel individuele personen als van organisaties. Voor niet-integer gedrag is en mag er géén enkele ruimte zijn.   

De institutionele vastgoedbeleggingssector was en is nog steeds geschokt, niet alleen door de uit het onderzoek naar voren gekomen enorme omvang van de fraude, maar ook door het nu bewezen verklaarde criminele gedrag van een aantal insiders. Niet alleen de rechtbank, maar ook IVBN is verbaasd dat een groot aantal veroordeelden nog steeds niet wil beseffen hoe ernstig hun handelen is geweest en hoe ernstig zij de professionele vastgoedsector hebben beschadigd. Door hun handelen is het vertrouwen in vastgoed als  beleggingscategorie geschaad.

Volgens IVBN is één van de lessen uit de mega-fraudezaak dat verkocht vastgoed nog enkele jaren moet worden gevolgd om te zien wat er mee gebeurt. Dit is ook één van de onderdelen van het in  de sector gebruikelijke fraudebeheersingskader dat IVBN al in 2008 publiek maakte. Bij een verkoop worden dan meestal doorverkoop belemmerende afspraken gemaakt, zoals een verbod op doorverkoop binnen een (half) jaar of is toestemming vereist om door te mogen verkopen. Ook na ommekomst van zo’n periode is het echter nodig het verkochte vastgoed gedurende enkele jaren te blijven volgen om te kunnen beoordelen of de verkoop heeft plaatsgevonden tegen een marktconforme prijs.

Een andere les uit de fraudezaak is dat gezamenlijk optrekken van de verschillende brancheorganisaties in de professionele vastgoedsector met overheden en overheidsdiensten zoals politie, justitie, Belastingdienst en OM noodzakelijk is. Juist het combineren van de kennis in de sector zelf en de opsporingsmethoden vanuit overheidsdiensten maakt het mogelijk de sector schoon te maken en te houden van criminele invloeden.

Integriteit  is binnen de vereniging een topprioriteit en is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan het vergroten van de transparantie van de markt en zijn er verdere maatregelen genomen  ter bevordering van de integriteit in de eigen sector en om gezamenlijk fraude te bestrijden.

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

De vereniging van Institutionele Vastgoed Beleggers Nederland (IVBN) stimuleert dat kapitaal wordt geïnvesteerd in vastgoed (zowel direct als indirect, zowel in Nederland als daarbuiten). IVBN behartigt tevens de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers en is erop gericht vooral de Nederlandse vastgoedbeleggingssector verder te professionaliseren onder meer door meer professionaliteit, transparantie en integriteit. IVBN legt in de activiteiten de focus op de in Nederland belegde stenen en stimuleert de verduurzaming van de voorraad. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. Voor overheden en toezichthouders wil IVBN de logische gesprekspartner zijn in de institutionele en professionele vastgoedbeleggingsmarkt.

 

IVBN-leden zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders,die in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, een omvangrijke directe en/of indirecte vastgoedportefeuille hebben, gericht op duurzame exploitatie. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug