Voorburg, 8 oktober 2013

IVBN: aantrekkingskracht winkelgebieden vergroten, 08-10-2013

Vastgoedbeleggers zien in de markt de verschillen tussen sterke en zwakke winkelgebieden verder toenemen. Vastgoedbeleggers willen investeren in het versterken van in potentie perspectiefrijke winkelgebieden, om de aantrekkingskracht op consumenten te vergroten. IVBN wil geen uitbreiding van winkelmeters buiten de bestaande winkelstructuur en voorrang geven aan de binnenstad en de grote wijkwinkelcentra. Volgens IVBN is meer gemeentelijke regie nodig op de aanpak van slechtlopende winkelgebieden, die getransformeerd moeten worden naar andere functies. Dit staat in de vandaag uitgebrachte IVBN-visie op winkellocatiebeleid.

IVBN vindt dat er voor uitbreiding van vierkante meters detailhandel economische ruimte moet zijn en dat uitbreiding gekoppeld moet zijn aan reeds bestaande, perspectiefrijke winkellocaties. Dus geen nieuwe vierkante meters detailhandel toevoegen op perspectief-arme winkellocaties; het strikter handhaven van de branchering op PDV/GDV-locaties en daar zeker geen XL- supermarkten toestaan. In aanloopgebieden met veel winkelleegstand kan de detailhandelsfunctie worden omgezet naar wonen of dienstverlening. Pick-up points voor het afhalen van internet-aankopen moeten zoveel mogelijk ingepast worden in bestaande winkelgebieden of daar direct tegenaan.

IVBN ziet de komende jaren een uitdaging in de vormgeving van het winkellocatiebeleid, dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel marktpartijen als overheid. Beleggers kunnen de aantrekkelijkheid van een winkelgebied sterk bevorderen door investeringen te doen en nauw samen te werken met de collectiviteit van de ondernemers om het fysieke winkelen aantrekkelijk te houden. Daarnaast willen beleggers de consument een optimale mix van winkels bieden met een goede balans tussen winkelketens en ‘local heroes’. Beleggers ervaren daarbij echter de beperkingen in het Nederlandse huurrecht.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15  

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.
Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogens-beheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug