5. Voorburg, 20 februari 2009

Investeringsbereidheid institutionele beleggers op de woningmarkt neemt af

Door uitblijven gelijk speelveld en verscherping oneerlijke concurrentie door corporaties

Investeringsbereidheid institutionele beleggers op de woningmarkt neemt af

Door het uitblijven van een gelijke speelveld op de commerciële woningmarkt verdwijnt de investerings-bereidheid van institutionele beleggers om nog langer in de Nederlandse woningbouwsector te investeren. Institutionele woningbeleggers beschikken als vrijwel enige partij nog over middelen om te kunnen investeren, met geen of zeer beperkte bancaire financiering. Woningcorporaties opereren echter steeds meer op de markt van vrije sector huur- en koopwoningen met gebruikmaking van staatssteun. Zij werken nagenoeg uitsluitend met externe financieringen, maar die worden geborgd door de overheid, waardoor zij goedkoop kunnen financieren. Corporaties kennen geen marktconforme rendementseisen, en verhuren hun bezit (ver) onder markt.

Minister Van der Laan overweegt nu maatregelen om woningcorporaties nog beter in staat te stellen niet te verkopen koopwoningen van ontwikkelaars om te zetten in huur. Zo overweegt de minister de borgingsgrens omhoog te brengen van € 200.000 per woning naar € 350.000. Koopwoningen van 3,5 ton of meer omzetten in huur is echter een nichemarkt met een hoog risicoprofiel. Volgens marktconforme rendementen zouden er dan huren gevraagd moeten worden van circa € 1700 per maand voor luxe appartementen. De markt daarvoor is echter zéér beperkt. Corporaties zullen door het ontbreken van rendementseisen dergelijke luxe huurwoningen kunnen aanbieden voor bijvoorbeeld € 1200 per maand. Volgens IVBN is het gevolg dat het hele topsegment boven de € 1250 huur per maand in elkaar zal storten.

Woningbeleggers hebben al de grootst mogelijk moeite om zich staande te houden op de Nederlandse huurwoningenmarkt. Dit vanwege het inflatievolgende huurbeleid dat op 2,8 miljoen van de 3 miljoen huurwoningen van toepassing is en door de oneerlijke concurrentie en marktverstoring door woningcorporaties in de dure en vrije sector huurmarkt boven de € 632 huur per maand. Beleggers bezitten nog maar 140.000 huurwoningen tegenover meer dan 300.000 tien jaar geleden. Als institutionele woningbeleggers zich nog verder gaan terugtrekken van de Nederlandse markt verdwijnen niet alleen miljarden aan institutioneel belegd vermogen uit Nederland, maar verdwijnen ook miljoenen aan potentieel beschikbare investeringsruimte. De woningenmarkt, die al een zware crisis doormaakt, wordt dan op de huurmarkt volledig afhankelijk van woningcorporaties.

IVBN heeft er deze week bij de Tweede Kamer opnieuw op aangedrongen een helder kader te stellen om de sociale kernactiviteiten in de moedercorporatie strikt te scheiden van de commerciële neven-activiteiten die in commerciële dochters en objectieve grenzen aan te geven. De toekomst van de woningcorporaties stond centraal in een deze week gehouden hoorzitting. Dat gebeurde tegen de achtergrond van drie corporaties die ernstig in de problemen zijn geraakt met commerciële avonturen, waarvan de risico’s zeer slecht zijn gemanaged en waarop zowel het interne als het externe toezicht heeft gefaald. Minister Van der Laan maakte bekend dat hij in plaats van in februari pas in juni komt met zijn visie op het corporatiedossier. IVBN is daarover zeer teleurgesteld.Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug