Den Haag, 17 februari 2021

Gertjan van der Baan: "Een nieuw kabinet kan de actieagenda wonen integraal overnemen in het regeerakkoord"

IVBN doet actief mee met een aanbod aan het nieuwe Kabinet

Samen met 33 andere organisaties doet IVBN actief mee met een aanbod aan het nieuwe Kabinet om via intensieve samenwerking gemiddeld 100.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren. Volgens verantwoordelijk bestuurder Gertjan van der Baan is het een ‘offer you can’t refuse’: “Met de steun van zoveel verschillende organisaties, zowel marktpartijen als gemeentelijke en provinciale overheden én partijen uit het sociale domein, kan een nieuw Kabinet, ongeacht de kleur, het resultaat integraal overnemen in hun regeerakkoord.”

Bij de totstandkoming van het akkoord heeft IVBN zich, net als de andere marktpartijen sterk gemaakt voor het vergroten van het nieuwbouwvolume, omdat dat de enige manier is om de schaarste te bestrijden. Reguleren om die schaarste te verdelen werkt contraproductief.

De jaarlijkse nieuwbouwproductie van de leden van IVBN ligt de laatste jaren op circa 7500 nieuwe woningen en die productie kan vrij eenvoudig fors omhoog (in ieder geval naar structureel 10.000), omdat er kapitaal beschikbaar is om te investeren. Een heel groot deel kan in het kernsegment tussen de € 750 en de € 1000 worden gerealiseerd, ervan uitgaande dat er passende grondprijzen worden gerekend onder midden-huurwoningen die niet marktconform kunnen worden verhuurd.

De politiek dreigende regulering van aanvangshuren zorgt helaas echter wel voor veel ongerustheid onder institutionele en andere professionele ’build-to-rent-‘beleggers. IVBN gaat er van uit dat het nieuwe Kabinet die dreigende verdere regulering van aanvangshuren zal wegnemen, waardoor de markt bouwvolume kan maken wat zo dringend nodig is in de Nederlandse woningmarkt. 


Noot voor de redactie: Contactpersoon Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Voor de Actieagenda Wonen, klik hier.  Voor het algemene persbericht, klik hier.

Bekijk hier het filmpje OVERHANDIGING ACTIEAGENDA WONEN - 18 FEBRUARI 2021

Bijgevoegd een foto van Gertjan van der Baan.

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. Het lidmaatschap van IVBN staat open voor (binnen- en buitenlandse) institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers met meer dan 250 miljoen aan belegd vermogen in Nederland. (Aspirant-)Leden hebben een positieve reputatie in de Nederlandse vastgoedmarkt. De lidmaatschapscriteria hebben betrekking op ‘governance’, transparantie, integriteit en lange termijn horizon.

Terug