Voorburg, 22 december 2014

Genomineerden IVBN Scriptieprijs 2015 bekend

Op 10 februari 2015 zal de IVBN Scriptieprijs weer worden uitgereikt. Met deze prijs wil IVBN studenten stimuleren om voor de sector relevante thema’s te onderzoeken en bij te dragen aan de professionalisering van de vastgoedbeleggingssector. De jury heeft dit jaar uit 13 inzendingen twee genomineerden gekozen. De winnaar ontvangt een bedrag van € 5000,- en van deze scriptie verschijnt een samenvattende publicatie.

De volgende inzendingen zijn genomineerd:

•          Clustering en de attractiviteit van kantoorlocaties, Rick van Zon (TU/e, Real Estate Management & Development)

•          The in-transparency of the Amsterdam office market, Ruud Boots (TU Delft, Real Estate & Housing)

De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 10 februari 2015 vanaf 15.00u in WTC Amsterdam. Daar zullen de genomineerden hun scripties toelichten en wordt de prijswinnaar bekend gemaakt. De jury bestaat uit Cor Worms (voorzitter VOGON), Kees van der Meulen (Altera Vastgoed), Henriëtte Weijdemuller (SPF beheer), Boris van der Gijp (Syntrus Achmea Real Estate & Finance) en Dick Vos (VMC Invest).

Na de uitreiking vindt er aansluitend een themabijeenkomst plaats met prof. dr. Maarten Hajer (Planbureau voor de Leefomgeving). Aanmelden klik hier.
 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers. Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug