Den Haag, 12 december 2018

Elisa Bontrop senior beleidsadviseur woningmarkt bij IVBN

 

Met ingang van 1 januari 2019 zal Elisa Bontrop (33 jaar) binnen het bureau van IVBN werkzaam zijn als senior beleidsadviseur woningmarkt. Zij is nu werkzaam als analist/researcher/adviseur bij Sweco Capital Consultants.

Ze publiceerde onder meer over woning- en winkelmarkt, bijvoorbeeld over de toekomstvisie van de zeven grote politieke partijen op de Nederlandse huurwoningmarkt; de evolutie in de Nederlandse winkelbeleggingsmarkt en de column: “Middeldure huur vraagt om innovatie in plaats van regulatie”. Daarvoor was ze bij Sweco onder meer werkzaam als vastgoedmanager. Zij startte haar loopbaan als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamer, nadat ze aan de Universiteit Leiden haar master had behaald in de Egyptische Taal en Cultuur. 

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat deze aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 31 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug