4. Voorburg,8 februari 2007

Discussie over woningmarkt wel degelijk nú voeren

Discussie over woningmarkt wel degelijk nú voeren

IVBN pleit ervoor om de discussie over de woningmarkt wel degelijk te voeren. Er moet een oplossing komen voor de nu volstrekt gescheiden koop- en huurwoningenmarkt. Niet alleen de hypotheekrenteaftrek moet bediscussieerd kunnen worden, maar vooral de huidige verstopping van de huurwoningenmarkt.

Het kan niet zo zijn dat het kabinet de kop in het zand steekt voor het steeds groter wordende gat tussen de koop- en de huurmarkt, de slechte prijs/kwaliteit verhouding in de huursector, het scheefwonen, het gebrek aan doorstroming en het niet beschikbaar komen van bestaande huurwoningen voor starters en lagere inkomens. Die problemen kunnen wel degelijk worden aangepakt, zonder dat de lagere inkomens daarvan de dupe worden.

Het is volgens IVBN juist nú tijd voor een gedépolitiseerde discussie met deskundigen om de problemen op de huurwoningenmarkt op te lossen en het gat met de koopsector te dichten. IVBN hoopt dat de nieuwe minister van Integratie en Wonen die uitdaging zal oppakken. In de tussentijd blijft het noodzakelijk om investeringen uit te lokken in bestaande en nieuwe huurwoningen, waarmee die problemen kunnen worden aangepakt. In dat kader blijft het nodig dat de jaarlijkse huurverhoging een opslag houdt van 2% op de (lage) inflatie.


Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: drs. F.J.W. van Blokland, directeur IVBN tel. 070-3000371 (werk); 06 54 25 24 15 (mobiel) De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 33 leden hebben voor circa 65 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 45 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 150.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.


Terug