Voorburg, 21 april 2016

Dirk Anbeek bestuurder IVBN

Dirk Anbeek is benoemd als bestuurslid van IVBN met als portefeuille Winkels. Hij is werkzaam bij Wereldhave vanaf juni 2009 en CEO sinds juli 2012. Vanuit de belangrijke positie die de leden van IVBN innemen in het retailvastgoed, ziet de nieuwe bestuurder het als zijn primaire taak bij IVBN om de verandering van het Nederlandse retaillandschap te versnellen. Dirk Anbeek: “In samenwerking tussen retailondernemer, vastgoedondernemer en gemeente moeten we retail weer aantrekkelijk maken voor de consument; dat vergt keuzes welke winkelgebieden perspectief hebben en waarin we dus kunnen investeren en welke gebieden niet meer en daar moeten we de krimp organiseren. Vanuit het vastgoed gezien is het huurrecht een belangrijk obstakel bij die transitie. Binnen de Retailagenda nemen we hopelijk binnenkort de eerste stappen om daar met elkaar wat aan te gaan doen.”

Voor 2009 was de heer Anbeek werkzaam bij Albert Heijn EVP Franchise & Real Estate en Ahold in verschillende internationale managementposities. Vóór 1996 was hij werkzaam bij PWC als senior consultant en bij DSM. In 1991 voltooide hij aan de Universiteit Limburg de opleiding tot Register Controller; in 1988 behaalde hij zijn doctoraal business economics aan de VU Amsterdam.

Met de benoeming van Dirk Anbeek, als opvolger van Jan Willem Weissink die aftrad wegens zijn vertrek bij Klépierre Nederland, is de samenstelling van het bestuur van IVBN als volgt:

  • Henk Jagersma  CEO Syntrus Real Estate & Finance
  • Dick van Hal     CEO Bouwinvest
  • Guido Verhoef   Head of Private Real Estate PGGM Investments
  • Johan Buijs        CEO NSI
  • Dick Gort          CEO a.s.r. vastgoed vermogensbeheer
  • Dirk Anbeek     CEO Wereldhave

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 

Terug