1. Voorburg, 16 januari 2009

Commerciële woningbeleggers dubbel teleurgesteld over verhogen borgingsgrens corporaties
Uitblijven maatregelen woningmarkt
Commerciële woningbeleggers dubbel teleurgesteld over verhogen borgingsgrens corporaties

Net als andere partijen op de woningmarkt is IVBN teleurgesteld over het uitblijven van maatregelen om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Het Kabinet gaat echter wel woningcorporaties helpen om nieuwe koopwoningen over te nemen van ontwikkelaars. De corporaties willen die duurdere koopwoningen dan als commerciële huurwoning gaan exploiteren. Corporaties moeten daarvoor dan leningen aantrekken. Het kabinet verhoogt nu de borgingsgrens voor corporaties bij het WSW, zodat corporaties die leningen zowel eerder als goedkoper kunnen afsluiten.

Deze maatregel verstoort echter opnieuw de concurrentie-verhoudingen in de markt. Als ontwikkelaars afzetproblemen hebben met koopwoningen, dan zijn het de commerciële woningbeleggers die koopprojecten omzetten in commerciële huur. Deze partijen hebben vermogen beschikbaar om te investeren als dat tegen acceptabele rendementen en risico’s kan. Omzetten van koop naar huur is qua rendement al moeilijk genoeg. Met deze specifieke bevoordeling van corporaties ten opzichte van commerciële woningbeleggers loopt het kabinet het risico dat institutioneel vermogen dat beschikbaar zou zijn voor investeringen in de Nederlandse woningmarkt, weglekt naar het buitenland.

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of 06 54 25 24 15 De Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) behartigt de gezamenlijke belangen van grote pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, vermogensbeheerders en (al dan niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. De bij de IVBN aangesloten vastgoedorganisaties beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten en parkeergarages. Zij verhuren circa 133.000 woningen en zijn daarmee de derde aanbiedende partij op de woningmarkt. Het commercieel vastgoed is opgebouwd uit kantoren (circa 6 miljoen m2), winkels (circa 4,5 miljoen m2) , bedrijfsruimten en parkeergarages. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

Terug