Den Haag, 11 maart 2019

Christen Unie over de woningmarkt

 

De ChristenUnie heeft in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen een Actieplan voor de woningmarkt uitgebracht. De ChristenUnie zet zich daarin af tegen de aankoop van bestaande woningen door particulieren waardoor koopstarters ‘kansen op een woning’ zouden worden ontnomen; dit onder het motto ‘woningen zijn geen winstfabrieken’. Veel van dergelijke woningen komen echter wel in de huurmarkt beschikbaar, ook voor starters. De ChristenUnie wil verder dat corporaties meer middenhuurwoningen bouwen. In de Woningwet (gesteund door de Christen Unie) is echter bepaald dat corporaties de focus moeten richten op de sociale huur en dat nieuwbouw middenhuur door corporaties alleen onder marktconforme voorwaarden kan plaatsvinden, net zoals institutionele woningbeleggers dat nu al doen.

De ChristenUnie vindt nieuwbouw van middenhuur woningen door institutionele woningbeleggers ‘prachtig’.  In de afgelopen jaren hebben IVBN-leden meer dan 10% van alle gerealiseerde nieuwbouw voor hun rekening genomen, waarvan het grootste gedeelte als middenhuur aan de woningvoorraad is toegevoegd.

Er is meer van dit “maatschappelijk geld” vanuit IVBN-leden beschikbaar voor veel meer investeringen in de Nederlandse vrije huursector.

Op dit moment hangt er echter een grote onzekerheid boven de markt, de zogeheten “noodknop”, die ervoor zal zorgen dat lange termijn investeerders met ‘maatschappelijk geld’ van de woningmarkt wordt weggejaagd.  Helaas ondersteunde de ChristenUnie eerder wel de motie die zo’n noodknop mogelijk maakt.  IVBN hoopt dan ook dat de Christen Unie tot heroverweging komt, nu ze inzien dat door een noodknop juist die investeerders worden weggejaagd. IVBN-leden zijn de onmisbare samenwerkingspartner voor overheden door hun lange termijn focus op kwalitatief hoogwaardige huurwoningen voor starters, doorstromers en ouderen. 


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 31 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug