Den Haag, 30 augustus 2019

Catella Investment Management Benelux B.V. lid van IVBN

 

Catella Investment Management Benelux B.V. (afgekort CIMB) met kantoren in Maastricht en Amsterdam wordt per 1 september a.s. lid van IVBN.  De directie bestaat uit de heren A.S.P. (Voas) Brouns en X.C.J. (Xavier) Jongen. CIMB verricht het fondsmanagement, de acquisitie en het assetmanagement voor verschillende fondsen met een allocatie naar de Benelux, waaronder het Panta Rhei Dutch Residential Fund, het Catella European Residential Fund I en II en het binnen de Benelux gelegen vastgoed van alle andere Catella fondsen zoals onder andere Catella Wohen Europa en het Catella European Student Housing Fund. Het in Nederland belegde vermogen bedraagt circa 1 miljard Euro.

CIMB is een 100% dochter van het Zweedse beursgenoteerde Catella AB. De vastgoed beleggings fondsen  worden vanuit München (Catella Real Estate A.G) en Berlijn (Catella Residential Investment Management A.G) gemanaged.

Directeur Voas Brouns: “We willen voor onze activiteiten in Nederland graag deel uit maken van het platform van IVBN, omdat we daar samen met andere institutionele en professionele vastgoedbeleggers kunnen werken aan een beter investeringsklimaat. We zien dat de overheid een steeds grotere grip op vastgoedbeleggingen tracht te krijgen en dan is samenwerking nodig.  Naast een krachtige lobby-organisatie richting de landelijke politiek is IVBN namens en voor haar leden sterk gericht op de G5- en de G40-gemeenten en als Catella Benelux willen ook wij uiteraard een bredere bekendheid in de markt nastreven.

IVBN directeur Van Blokland is verheugd over de aansluiting van Catella Benelux: “ Ik ben blij dat zich weer een professionele partij met buitenlandse institutionele achtergrond meldt; samen staan we sterker!”

 


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat zij aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 28 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug