Den Haag, 22 oktober 2020

BPD Woningfonds en Multi Corporation lid van IVBN

BPD Woningfonds is een nieuw fonds dat zich richt op het aanbieden van nieuwe, duurzame middenhuurwoningen in Nederland. Rabobank is de investeerder. De ambitie van BPD Woningfonds is om binnen een termijn van 10 jaar te groeien naar een fonds met een portefeuille van 15.000 woningen in exploitatie, waarbij de aanwas vooral zal komen van nieuw ontwikkelde huurwoningen door BPD Ontwikkeling. BPD Woningfonds wil lid worden van IVBN vanwege de belangenbehartiging, zoals die door IVBN wordt gevoerd richting de politiek en vanwege het netwerk dat IVBN biedt.

Multi Corporation is een toonaangevend pan-Europees geïntegreerd service platform voor winkelvastgoed, waarvan Blackstone de primaire aandeelhouder is. Multi beheert ongeveer 100 winkelcentra in heel Europa en Turkije en biedt een volledig spectrum aan diensten, waaronder actief asset management, winkelcentrum mangement, herontwikkeling en renovatie, leasing, legal en compliance. Multi herkent in de missie en activiteiten van IVBN gemeenschappelijke opvattingen over het functioneren van de Nederlandse winkelmarkt. Professionaliteit, transparantie, integriteit en duurzaamheid vormen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en zij wil best practices kunnen delen met gelijkgestemde, gerespecteerde en professionele spelers in de markt.

IVBN-directeur Frank van Blokland verwelkomt zowel BPD Woningfonds als Multi Corporation graag als lid van IVBN: ”Het is heel erg belangrijk dat deze professionele partijen het belang van IVBN zien en met hun komst versterken; daarmee kan IVBN het maatschappelijke belang van institutioneel vastgoed in de Nederlandse markt nog beter tot uiting brengen”. Het aantal leden van IVBN komt daarmee op 32, met meer dan 60 miljard aan beleggingen in Nederland, in woningen, zorgvastgoed, winkels en winkelcentra, kantoren, parkeergarages en overig vastgoed.


 

Noot voor de redactie:

Contactpersoon voor IVBN is Frank van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15.

 

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug