Den Haag, 12 mei 2017

Bestuursmutaties IVBN


Henk Jagersma verlaat het bestuur van IVBN vanwege het aflopen van zijn statutair bepaalde maximale bestuurstermijnen en zijn vertrek bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Dick van Hal, directievoorzitter van Bouwinvest Real Estate Investment Management, neemt het voorzitterschap van IVBN op zich.

Dick Gort, CEO van a.s.r. Vastgoed, deed voorheen de portefeuille Duurzaamheid. Hij gaat de portefeuille kantoren doen, vanwege het eerdere vertrek uit het bestuur van Johan Buijs. Guido Verhoef, Head of Private Real Estate, blijft de portefeuille Strategie & Research doen. Dirk Anbeek, CEO van Wereldhave, heeft het bestuurslidmaatschap van IVBN opgezegd, omdat hij dat niet meer goed kon combineren.

Nieuw in het bestuur zijn door de leden verkozen:

Gertjan van der Baan, CEO Vesteda;

René Vierkant, director winkelbeleggingen Syntrus Achmea Real Estate & Finance en

Roel van de Bilt, directeur Rabobank Real Estate Finance (vanaf 1 juli)

De samenstelling en rolverdeling van het bestuur van IVBN is nu als volgt:

Dick van Hal                               voorzitter en portefeuille integriteit

Dick Gort                                    portefeuille Kantoren

Gertjan van der Baan                   portefeuille Woningen; tevens vice-voorzitter

René Vierkant                             portefeuille Winkels

Guido Verhoef                             portefeuille Strategie & Research

Roel van de Bilt                           portefeuille Duurzaamheid; tevens penningmeester


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 33 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 

 

 

 

 

 

Terug