Voorburg, 19 maart 2013

Bestuursmutaties bij IVBN, 19-03-2013

In de ledenvergadering van 18 juni is Henk Jagersma (directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance) verkozen tot nieuwe voorzitter van IVBN. Hij heeft sinds maart 2010 zitting in het IVBN-bestuur met de portefeuille Woningen. In deze rol heeft hij zich sterk gemaakt voor een aantrekkelijk investeringsklimaat voor publieke en private partijen op de woningmarkt en daarmee ook de impact van de institutionele belegger op de kaart gezet. Jagersma: “Vastgoed is de motor van de economie. Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars beleggen o.a. in vastgoed met het lange termijn doel om op termijn de pensioenen te kunnen uitkeren. Het doel van de IVBN is een evenwichtig investeringsklimaat te creëren voor vastgoed. De sleutel voor succes zit in gezonde marktwerking en duurzame samenwerking tussen gemeentes, corporaties en beleggers”.

Dick van Hal (directievoorzitter Bouwinvest Real Estate Investment Management) is verkozen als nieuw lid van het bestuur. Hij behartigt de portefeuille Woningen, die hij overneemt van Henk Jagersma. Van Hal: “Huurwoningen zijn nog steeds de grootste beleggingscategorie voor institutionele beleggers. Hun rol kan veel groter worden in de Nederlandse markt. De richting die het Kabinet is ingeslagen om meer marktwerking te krijgen op de huurwoningenmarkt is goed. Echter het opleggen van een verhuurderheffing ook aan institutionele beleggers werkt volstrekt averechts uit op hun bereidheid extra te investeren.”

D.J. van Hal RBA (1958) is sinds 1 maart 2008 directievoorzitter van Bouwinvest. Dick heeft Investment Analysis (VBA) gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is zijn carrière begonnen bij Centraal Beheer Beleggingen en Staal Bankiers waar hij verschillende functies heeft gehad. Van 1999 tot 2008 heeft hij diverse functies bekleed bij Syntrus Achmea Vastgoed, waaronder Managing Director en CEO. 

De bestuursmutaties zijn het gevolg van het aftreden van Hans Copier uit het bestuur in verband met zijn vertrek bij CBRE Global Investors. Hans werd in juni 2008 in het bestuur van IVBN verkozen en in oktober 2010 voorzitter. Onder zijn leiding werd de structuur van de vereniging verder versterkt. De kern van IVBN ligt nu bij de werkgroepen woningen, winkels, kantoren, strategie&research en duurzaamheid en er zijn platforms voor CFO’s, Techniek, Integriteit en voor Jong IVBN. Een van de kernpunten tijdens zijn voorzitterschap van IVBN is de oprichting en verdere groei van het Integriteit Overleg Vastgoedmarkt (IOV), dat bestaat uit professionele branche-organisaties die met de overheid in gesprek zijn over integriteit in de vastgoedsector.

foto links Henk Jagersma foto rechts Dick van Hal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15  

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug