Voorburg, 17 september 2012

Benoeming Guido Verhoef, 17-09-2012

Guido Verhoef bestuurslid IVBN

De ledenvergadering van IVBN heeft vorige week unaniem ingestemd met de benoeming van Guido Verhoef, Head of Private Real Estate bij PGGM Investments, tot bestuurslid van IVBN met als portefeuille Strategie & Research. De werkgroep Strategie & Research organiseert onder meer het jaarlijkse researchseminar in samenwerking met IPD Nederland en VBA (dit jaar op 2 oktober over waardering voor en van vastgoed) en is tevens verantwoordelijk voor de IVBN Scriptieprijs waarvan de 11eeditie wordt uitgereikt op 5 februari 2013.  

Guido Verhoef is sinds 2008 werkzaam bij PGGM Investments als verantwoordelijke voor Private Real Estate. Daarvoor was hij onder meer ook werkzaam als Fund Manager bij Bouwfonds REIM en Managing Director Institutional Clients bij ING Real Estate Investment Management.

Het bestuur van IVBN bestaat nu uit Hans Copier (CBRE Global Investors; voorzitter), Henk Jagersma (Syntrus Achmea Real Estate & Finance; woningen), Johan Buijs (NSI; kantoren), Dick Gort (ASR Vastgoed Vermogensbeheer; duurzaamheid), Jan Willem Weissink (Corio Nederland, winkels) en Guido Verhoef (PGGM Investments, strategie & research).

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 
De vereniging van Institutionele Vastgoed Beleggers Nederland (IVBN) stimuleert dat kapitaal wordt geïnvesteerd in vastgoed (zowel direct als indirect, zowel in Nederland als daarbuiten). IVBN behartigt tevens de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers en is erop gericht vooral de Nederlandse vastgoedbeleggingssector verder te professio-naliseren onder meer door meer professionaliteit, transparantie en integriteit. IVBN legt in de activiteiten de focus op de in Nederland belegde stenen en stimuleert de verduurzaming van de voorraad. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. Voor overheden en toezichthouders wil IVBN de logische gesprekspartner zijn in de institutionele en professionele vastgoed-beleggingsmarkt.
IVBN-leden zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogens-beheerders, die in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, een omvangrijke directe en/of indirecte vastgoedportefeuille hebben, gericht op duurzame exploitatie. De 31 leden hebben voor circa 60 miljard euro aan Nederlands onroerend goed in bezit en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen, kantoren, winkels, bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed. IVBN is in 1995 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en de bedrijfstak verder te professionaliseren.

 

 

Terug