Den Haag, 22 januari 2020

Alleen investeringen helpen de woningmarkt; een noodknop werkt contraproductief

 

“Alleen investeringen in nieuwe en bestaande middenhuurwoningen door professionele lange termijn marktpartijen helpen middeninkomens op de woningmarkt. Een noodknop werkt contraproductief’. Dat is de kern van de inbreng die IVBN levert  aan de Tweede Kamer. De Kamer organiseert op 29 januari een Ronde Tafel onder de titel ‘(on)betaalbaar wonen voor middeninkomens’.

IVBN waarschuwt de politiek dat als de dreigende, vergaande reguleringsdrang van de (landelijke en lokale) politiek in dit marktsegment blijft, de leden niet meer in de woningmarkt kunnen investeren. De middenhuur boven € 740 huur per maand moet immers functioneren onder marktomstandigheden, met reële aanvangs-huren voor de geleverde woningkwaliteit en met redelijke jaarlijkse huurverhogingen. IVBN vraagt de landelijke politiek een  verstandige weg te kiezen door de dreiging van een noodknop boven de markt weg te halen en professionele lange termijn investeerders juist niet te verjagen van de markt maar hun investeringskracht te benutten. IVBN roept de politiek op om het brede aanbod te aanvaarden dat IVBN heeft gedaan om de betaalbaarheid van de middenhuur te verbeteren. Kern daarvan is het verder opvoeren van de nieuwbouw middenhuur door marktpartijen. Om een noodknop te voorkomen heeft IVBN in juli een Middenhuurakkoord aangeboden en daarop aansluitend in november het voorstel gedaan om te komen tot een (wettelijke, want dat geldt dat voor iedere verhuurder) beperking van de reguliere jaarlijkse huurstijging in de middenhuur. IVBN pleit voor een beperking voor zittende huurders van inflatie plus maximaal 7,5% in vijf jaar, om daarmee voor zittende huurders de (blijvende) betaalbaarheid sterk te verbeteren.


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

De feitelijke inbreng van IVBN is op de website van IVBN hier te vinden.

IVBN behartigt de collectieve belangen van haar leden (institutionele en andere professionele vastgoedbeleggers) richting politiek en vastgoedmarkt. IVBN biedt een platform voor professionele vastgoedbeleggers en werkt met de leden aan de verdere professionalsering van de sector op gebieden als integriteit, transparantie, verduurzaming en innovatie. IVBN benadrukt de maatschappelijke betekenis van beleggen in vastgoed. De leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

Terug