Opleidingen Binnenland

  • Universitair

RUG - Rijksuniversiteit Groningen (Groningen)
Masteropleiding Real Estate Studies (MSc RE)
Richt zich op studenten die geïnteresseerd zijn in de totstandkoming en het managen van vastgoed. Voor wie in de vastgoedsector werkzaam wil zijn, biedt deze masteropleiding een uitstekende basis. Veel docenten zijn naast hun colleges in de vastgoedpraktijk werkzaam of daar werkzaam geweest. Dit garandeert een uitstekende wisselwerking tussen de noodzakelijke theorie en de veelkleurige praktijk.
Website

TUd – Technische Universiteit Delft (Delft)
Masteropleiding Real Estate & Housing (Ir.)
Students gain a broad array of skills required to shape and manage our future environments: real estate management, design and construction management, and housing management. Attention will also be paid to your personal management skills.
Website
                                     TUe – Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven)
Masteropleiding Real Estate Management & Development (Ir.)
Breed georiënteerde maar specialistische opleiding voor het beheer van vastgoed. De bouwkundige aspecten zijn het uitgangspunt bij het leren bouwkundige, markttechnische en financiële overwegingen voortdurend in hun samenhang te optimaliseren.
Website
TUe – Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven)
Masteropleiding Real Estate Management & Development (Ir.)
Breed georiënteerde maar specialistische opleiding voor het beheer van vastgoed. De bouwkundige aspecten zijn het uitgangspunt bij het leren bouwkundige, markttechnische en financiële overwegingen voortdurend in hun samenhang te optimaliseren.
Website
TUe – Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven)
Masteropleiding Real Estate Management & Development (Ir.)
Breed georiënteerde maar specialistische opleiding voor het beheer van vastgoed. De bouwkundige aspecten zijn het uitgangspunt bij het leren bouwkundige, markttechnische en financiële overwegingen voortdurend in hun samenhang te optimaliseren.
Website
TUe – Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven)
Masteropleiding Real Estate Management & Development (Ir.)
Breed georiënteerde maar specialistische opleiding voor het beheer van vastgoed. De bouwkundige aspecten zijn het uitgangspunt bij het leren bouwkundige, markttechnische en financiële overwegingen voortdurend in hun samenhang te optimaliseren.
Website
TUe – Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven)
Masteropleiding Real Estate Management & Development (Ir.)
Breed georiënteerde maar specialistische opleiding voor het beheer van vastgoed. De bouwkundige aspecten zijn het uitgangspunt bij het leren bouwkundige, markttechnische en financiële overwegingen voortdurend in hun samenhang te optimaliseren.
Website

TUe – Technische Universiteit Eindhoven (Eindhoven)
Masteropleiding Real Estate Management & Development (Ir.)
Breed georiënteerde maar specialistische opleiding voor het beheer van vastgoed. De bouwkundige aspecten zijn het uitgangspunt bij het leren bouwkundige, markttechnische en financiële overwegingen voortdurend in hun samenhang te optimaliseren.
Website

UvA - Universiteit van Amsterdam (Amsterdam)
Masteropleiding Real Estate Finance (MSc)
Deze master is opgezet om geavanceerde kennis en training te bieden in de financiële en economische aspecten van commercieel vastgoed. De vakken hebben betrekking op de ontwikkeling, financiering en exploitatie van onroerend goed. In de studie wordt een duidelijke link gelegd tussen theorie en praktijk, dankzij de samenwerking van de universiteit met het bedrijfsleven.
Website
 

  •  HBO

Fontys Hogeschool (Eindhoven)
Vastgoed en Makelaardij
De opleiding wil studenten voorbereiden op een beroepspraktijk in de wereld van het vastgoed. Studenten worden door middel van zowel een theoretische als een praktische opleiding toegerust met algemene competenties op het commerciële, juridische, economische, financiële en human resource gebied en specifieke competenties op het gebied van vastgoed en ruimtelijke ordening.
Website

Saxion Hogeschool IJsselland (Enschede)
Vastgoed en Makelaardij
Bij de hbo-opleiding vastgoed en makelaardij word je opgeleid om boeiende projecten te (her)ontwikkelen en te beheren. Daarnaast leer je ook om te beleggen in vastgoed.
Website

Hanzehogeschool (Groningen)
Vastgoed en Makelaardij
Deze opleiding leid je in vier jaar op voor een carrière in de wereld van het onroerend goed. Je combineert financieel, juridisch en (steden)bouwkundig inzicht met goede contactuele vaardigheden.
Website

Hogeschool Rotterdam (Rotterdam)
Vastgoed en Makelaardij
De opleiding is gericht op de her)ontwikkeling, financiering, exploitatie, koop en verkoop van onroerend goed. Daarnaast spelen informatie- en communicatietechnologie, recht, financiën, techniek en commercie een belangrijke rol.
Website
 

  • Postdoctoraal

ASRE - Amsterdam School of Real Estate (Amsterdam)
Master of Real Estate (MRE)
De opleiding benadert vastgoed op managementniveau. De MRE-opleiding is bedoeld voor vastgoedspecialisten die vanuit hun specifiek vakinhoudelijke functie willen doorgroeien naar een meer generale, strategisch georiënteerde managementpositie.
Website

ASRE - Amsterdam School of Real Estate (Amsterdam)
Master of Science in Real Estate (MSRE)
De opleiding is bestemd voor vastgoedprofessionals die al over de nodige ervaring en kennis beschikken. De student die de MSRE-opleiding heeft afgerond heeft kennis van financiële, ruimtelijk economische en juridische aspecten en van de voor vastgoed relevante markten, welke bijdragen aan investeren in ruimte. Daarnaast kan de student ontwikkelings-, beleggings- en exploitatievraagstukken van ruimte en vastgoedobjecten analyseren en kan hij/zij dit vertalen naar haalbaarheid van ruimtelijke investeringen.
Website