Publicaties

De volgende IVBN-publicaties kunt u per e-mail opvragen bij info@ivbn.nl. De publicaties zijn meestal zonder kosten verkrijgbaar. Graag uw naam en postadres vermelden en welke publicatie(s) u wilt ontvangen.

Jaarverslag 2005
Verslag van de activiteiten 
September 2006
Klik hier.

Scriptieprijs 2006
Miranda van der Zalm. ‘Wat is van waarde voor de woonconsument’ 
September 2006

Vastgoedwijzer
Informatie over en achtergronden van institutionele vastgoedbeleggingen,
uitgebracht ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van IVBN in november 2005

Vastgoedmarkt en vergrijzing 
Een onderzoek, uitgevoerd door de STEC-groep
uitgebracht ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van IVBN in november 2005

De vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland 2004
Oktober 2005

Scriptieprijs 2005
Bert Teuben. ‘In which European high streets should property investors shop?’
Mei 2005

Jaarverslag 2004
Maart 2005

Aanbevelingen voor de Jaarverslaggeving/
Recommendations for Annual Reporting

Januari 2005

Presentatiebrochure: Wat is en doet IVBN?
September 2004

De vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland 2003
September 2004

Scriptieprijs 2004 (niet meer verkrijgbaar)
Wouter van de Ridder. ‘Consistentie en uniformiteit in de taxaties voor de ROZ/IPD Vastgoedindex’
Juli 2004

Jaarverslag 2003
Maart 2004

De vastgoedbeleggingsmarkt in Nederland 2002
Juni 2003

Scriptieprijs 2003
Manicka Pijnenburg. ‘Wavelets and wavelet regression’
Mei 2003

Jaarverslag 2002
Maart 2003