Datum: 12 oktober 2023
Plaats: Amsterdam

Researchseminar "Visie op vastgoedallocatie"

De veranderende macro-economische en geopolitieke omstandigheden leiden tot risico’s, maar ook tot nieuw kansen. Inflatie, hoge rente, overspannen arbeidsmarkt, toenemende politieke onzekerheden in de vorm van meer overheidsingrijpen gericht op beïnvloeding van markt, milieu en klimaat zijn factoren die invloed hebben op de keuzes die worden gemaakt bij het beleggen in vastgoed.

  • Waar liggen de kansen en waar de risico’s?
  • Gaan wij meer beleggen in niet-beursgenoteerd vastgoed of bieden beursgenoteerde vastgoedfondsen nu meer kansen?
  • Welke vastgoedsegmenten bieden het meeste perspectief?
  • Wat is de dynamiek tussen rente en inflatie in een vastgoedportefeuille?

IVBN en CFA Society Nederland vinden het weer tijd voor een diepgaand gesprek daarover.

Op donderdag 12 oktober 2023 houden wij weer ons jaarlijks vastgoedseminar en nodigen u hiervoor graag uit.

Bekijk het programma hier.

Klik op de link voor het aanmelden: Researchseminar 2023 

 

 

Terug