Datum: 8 december 2022
Plaats: Symphony's Auditorium, George Gershwinlaan 22-28, 1082 LS Amsterdam

Researchseminar 2022

Op donderdag 8 december organiseren IVBN en CFA Society VBA Netherlands gezamenlijk een researchseminar over inflatie en vastgoed.

De inflatie is het afgelopen jaar sterk opgelopen. Zelfs tot een voor Nederland historisch hoog niveau. Aangewakkerd door aanhoudend hoge energieprijzen, maar ook door prijsstijgingen van andere producten zoals voedsel, is de inflatie het afgelopen jaar fors hoger geweest dan vooraf ingeschat. Vastgoed vormt traditioneel gezien een goede hedge voor inflatie. Dit heeft met name te maken met de koppeling tussen huurprijzen en inflatie. Maar met de huidige hoogte van de inflatie is het vaak niet meer reëel om deze koppeling in stand te houden. Wat betekent dit voor het directe rendement als gekeken wordt naar de huuropbrengsten in relatie tot de gestegen kosten? Daarnaast zien we forse renteverhogingen met als doel de inflatie in te dammen. Dit betreft niet alleen de kapitaalmarktrente maar ook de hypotheekrente. Dit betekent dat financieren van vastgoed duurder wordt. En wellicht ook effect heeft op de waarde van het Vastgoed? Wat betekent dit voor de aantrekkelijkheid van vastgoed in de beleggingsmix van (grote) investeerders?

Dagvoorzitter:

  • Cees Harm van den Berg CFA, Vice voorzitter & penningmeester CFA Society VBA Netherlands

Sprekers:

  • Roelof Salomons, hoogleraar Economie aan de Rijks Universiteit Groningen (en als adviseur in beleggingscommissies actief).
  • Nils Kok, Professor of Finance, School of Business & Economics at Maastricht University
  • Dick Gort, CEO a.s.r. real estate

Programma:

14.30 uur - Inloop

15.00 uur - Programma

17.00 uur - Borrel

Terug