Datum: 17 september 2018
Plaats: Utrecht

IVBN bijeenkomst 17 september ‘de gezamenlijke stad’

De verstedelijking van Nederland zet gestaag door. Steden staan voor de grote uitdaging hun beschikbare ruimte verantwoord in te vullen via een samenspel tussen vele betrokken partijen. Institutionele vastgoedbeleggers vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in dit proces.

Op 17 september organiseert de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) in Utrecht een bijzondere middagbijeenkomst, speciaal voor leden van het College van B&W en de ambtelijke top van de G5 en de G40. We belichten via enkele praktijkvoorbeelden het belang en de rol van institutionele vastgoedbeleggers voor de ontwikkeling van steden. Het is de eerste keer dat IVBN de G5 en de G40 op deze manier uitnodigt.

De ledenkring van IVBN zal op managementniveau aanwezig zijn en er is volop gelegenheid om kennis te maken en rechtstreeks met elkaar in gesprek te gaan. Het historische Muntgebouw in Utrecht, op loopafstand van het Centraal Station Utrecht en nabij P1 van de Jaarbeurs, vormt het decor voor deze bijeenkomst.

We vragen u om alvast 17 september te reserveren in uw agenda en u aan te melden via EventBrite met deze link. De definitieve uitnodiging met de details van het programma volgt. We bieden u die middag drie deelsessies, waarin we met drie verschillende projecten laten zien hoe de lange termijn betrokkenheid van het beleggen met pensioen- en verzekeringsgelden de ontwikkeling van de stad vooruit stuwt.

We hopen u te mogen begroeten!

Terug