Warmtewet verstoort inspanningen verduurzaming commercieel vastgoed, 28-10-2014

Verhuurders wijzen op grote praktijkproblemen

IVBN, Vastgoed Belang, VGM NL, en Forumvast hebben zich met een tweede brief gericht tot de Tweede Kamer over de grote praktijkproblemen die de Warmtewet veroorzaakt in commercieel vastgoed (kantoren, winkels, bedrijfsruimten). Volgens de vier vastgoedorganisaties is er bij verhuur van commercieel vastgoed geen sprake van ‘levering’ van warmte door een ‘leverancier’ en ook niet van een ‘warmtenet’. Verhuurders die met behulp van elektriciteit- en gasleveranciers warmte opwekken voor hun huurders doen dat met een ‘gebouwgebonden installatie’ en een ‘inpandig leidingnet’.

In de huidige praktijk behoort de (aanschaf, exploitatie, onderhoud én vervanging van de) installatie tot het gehuurde en is die installatie in de huurprijs opgenomen. De daadwerkelijke kosten van elektriciteit of gas - dat gebruikt wordt voor de warmteopwekking in de installatie - worden dan jaarlijks (eerst via een voorschot en later via een afrekening) via de servicekosten verrekend onder de huurders, inclusief de gemeenschappe-lijke ruimten.

Als gebouwgebonden installaties in commercieel vastgoed daadwerkelijk onder de Warmtewet zouden komen te vallen gaat er ook een maximumprijs gelden, die de komende jaren naar beneden zal worden bijgesteld. Deze maximumprijs is echter gebaseerd op gegevens en parameters die uitsluitend van toepassing zijn op woningen en dus niet geschikt zijn voor gebruik in commercieel vastgoed. Een dergelijke maximumprijs maakt tevens rendabel investeren in bijvoorbeeld WKO-installaties en andere duurzame warmtevoorzieningen onmogelijk. Verhuurders vragen dan ook de ministeries van BZK en I&M, die actief beleid formuleren voor verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving, om zich te verdiepen in de consequenties die de Warmtewet heeft op de verduurzaming van commercieel vastgoed.

EZ houdt voorlopig vast haar standpunt dat er sprake is van ‘blokverwarmingsinstallaties’, die daarmee onder de Warmtenet zouden vallen. Een spoedige uitspraak van de politiek is noodzakelijk, omdat de Warmtewet een al decennia lang goed en efficiënt functionerende afrekeningsmethode doorkruist.

Klik hier voor de brief.


Noot voor de redactie:

Contactpersoon bij IVBN is directeur Frank van Blokland, 070-3000371 of 06 54 25 24 15

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers

Contactpersoon bij Vastgoed Belang is directeur Co Koning; 020-3463123 of 06 51980819

Vereniging Vastgoed Belang is de belangenbehartiger van particuliere beleggers in Vastgoed. Als collectief oefenen wij invloed uit op politieke besluitvorming op landelijk, regionaal en locaal niveau, met als doel behoud en verbetering van uw rendement.

Contactpersoon bij VGM NL is directeur Ilse Kaandorp; 030 3035220 of 06 10892507

Wij zijn de branchevereniging van onafhankelijke vastgoedmanagers in Nederland die de belangen behartigt van onze beroepsgroep, die vastgoedmanagement als vak verder ontwikkelt, die specifieke kennis bundelt van vastgoedexploitatie en die diensten levert aan haar leden.

Contactpersoon bij Forumvast is Huib Boissevain, voorzitter Forumvast ; 020-5720101 of 06 53362720

FORUMVAST is een belangenvereniging voor aanbieders van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsproducten, die zich hoofdzakelijk richten op particuliere beleggers. Een solide en betrouwbare partner!Terug
26-3-2020
24-3-2020
20-3-2020
3-2-2020
22-1-2020
22-10-2019
30-9-2019
5-9-2019
30-8-2019
15-7-2019
5-7-2019
3-7-2019
29-5-2019
1-3-2019
11-2-2019
1-2-2019
13-11-2018
31-10-2018
17-5-2018
7-2-2018
6-2-2018
29-1-2018
22-1-2018
15-1-2018
10-1-2018
19-12-2017
15-12-2017
16-11-2017
17-8-2017
7-7-2017
3-7-2017
12-5-2017
20-3-2017
14-3-2017
20-2-2017
13-2-2017
7-2-2017
2-2-2017
30-1-2017
20-1-2017
19-1-2017
19-1-2017
12-1-2017
23-12-2016
12-10-2016
4-10-2016
30-9-2016
27-9-2016
27-9-2016
15-6-2016
20-5-2016
11-5-2016
26-4-2016
22-4-2016
21-4-2016
4-4-2016
9-3-2016
8-3-2016
11-2-2016
26-1-2016
3-12-2015
26-11-2015
12-11-2015
11-11-2015
2-11-2015
28-10-2015
26-10-2015
9-10-2015
8-10-2015
2-10-2015
25-9-2015
5-8-2015
3-7-2015
5-6-2015
5-6-2015
4-5-2015
14-4-2015
9-4-2015
31-3-2015
17-3-2015
9-3-2015
5-3-2015
5-2-2015
13-1-2015
11-12-2014
2-12-2014
3-11-2014
30-10-2014
30-10-2014
4-9-2014
20-8-2014
27-3-2014
26-2-2014
12-2-2014
11-2-2014
7-2-2014