Scheiding commerciële activiteiten woningcorporaties moet veel strakker, 04-09-2014

IVBN adviseert in een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer om de scheiding van de commerciële activiteiten van de primaire sociale kerntaak van corporaties veel strakker te regelen dan nu met de novelle wordt voorgestaan. Commerciële activiteiten van corporaties hebben in het recente verleden al geleid tot het weglekken van maatschappelijk bestemd kapitaal dat voor de sociale kerntaak van woningcorporaties is bestemd. Uit cijfers van het CFV uit 2012 blijkt dat  de commerciële projecten van alle corporaties gezamenlijk al jaren verlieslatend zijn: alleen al voor de nog lopende projecten was het verlies toen al opgelopen tot circa 1,3 miljard euro. Hierin zitten niet verwerkt het verlies van reeds beëindigde commerciële projecten.

De novelle is er op gericht woningcorporaties terug te laten keren naar hun sociale kerntaak, waarbij zij hun risicovolle commerciële (neven)activiteiten administratief of juridisch moeten afsplitsten. IVBN kan zich goed vinden in de richting van de novelle en maakt zich hard voor een veel strakkere juridische splitsing. IVBN adviseert de Kamer tevens de administratieve scheiding te laten vervallen, omdat de financiële risico’s voor de sociale kerntaak van de corporatie veel te groot zijn. In de novelle wordt weliswaar gesteld dat er geen middelen, vermogen, onderpand of andere zekerheidsstellingen vanuit de moedercorporatie mogen worden ingezet voor de commerciële activiteiten. Volgens IVBN zal echter zowel bij een administratieve scheiding als ook bij een juridische scheiding, de moedercorporatie toch worden aangesproken bij financieel wanpresteren van de commerciële afsplitsingen. 

Daarnaast bepleit IVBN bij de Tweede Kamer dat de commerciële afgesplitste activiteiten volledig transparant (zowel intern als extern) rapporteren over het behaalde rendement op eigen vermogen. Daarmee wordt volstrekt duidelijk of de commerciële afsplitsingen marktconform opereren. Alleen daardoor kan een gelijk speelveld op commerciële markten ontstaan. Deze transparantie-eis is op zijn plaats omdat woningcorporaties semi-publieke organisaties zijn, die werken met staatssteun en met maatschappelijk bestemd kapitaal. Met dit kapitaal worden dus nu en in  de toekomst commerciële activiteiten mogelijk gemaakt.  In de novelle is die transparantie niet geregeld. Corporaties zullen hun commerciële activiteiten daardoor onzichtbaar kunnen verwerken in hun jaarrekening.  

Verder stelt IVBN zich op het standpunt dat het maatschappelijk bestemde vermogen dat nu wordt meegegeven aan de commerciële afsplitsingen op zo kort mogelijke termijn geheel terug moet ten behoeve van de sociale kerntaak. Er ligt namelijk voor de corporaties nog een enorme taak om te investeren in renovatie, energiebesparing, zorgwoningen voor ouderen en nieuwbouw van sociale huurwoningen voor de doelgroep van beleid. Wat er niet moet gebeuren is dat maatschappelijk bestemd vermogen opgebrand wordt met allerlei commerciële activiteiten, die ook nog eens de markt verstoren. 


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15  

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform voor institutionele vastgoedbeleggers
Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 50 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (40%), kantoren (25%), winkels (25%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.Terug
26-3-2020
24-3-2020
20-3-2020
3-2-2020
22-1-2020
22-10-2019
30-9-2019
5-9-2019
30-8-2019
15-7-2019
5-7-2019
3-7-2019
29-5-2019
1-3-2019
11-2-2019
1-2-2019
13-11-2018
31-10-2018
17-5-2018
7-2-2018
6-2-2018
29-1-2018
22-1-2018
15-1-2018
10-1-2018
19-12-2017
15-12-2017
16-11-2017
17-8-2017
7-7-2017
3-7-2017
12-5-2017
20-3-2017
14-3-2017
20-2-2017
13-2-2017
7-2-2017
2-2-2017
30-1-2017
20-1-2017
19-1-2017
19-1-2017
12-1-2017
23-12-2016
12-10-2016
4-10-2016
30-9-2016
27-9-2016
27-9-2016
15-6-2016
20-5-2016
11-5-2016
26-4-2016
22-4-2016
21-4-2016
4-4-2016
9-3-2016
8-3-2016
11-2-2016
26-1-2016
3-12-2015
26-11-2015
12-11-2015
11-11-2015
2-11-2015
28-10-2015
26-10-2015
9-10-2015
8-10-2015
2-10-2015
25-9-2015
5-8-2015
3-7-2015
5-6-2015
5-6-2015
4-5-2015
14-4-2015
9-4-2015
31-3-2015
17-3-2015
9-3-2015
5-3-2015
5-2-2015
13-1-2015
11-12-2014
2-12-2014
3-11-2014
30-10-2014
30-10-2014
4-9-2014
20-8-2014
27-3-2014
26-2-2014
12-2-2014
11-2-2014
7-2-2014