Middenhuur en institutionele vastgoedbeleggers

Institutionele vastgoedbeleggers zijn logische partners voor gemeenten om meer middenhuur te realiseren. IVBN heeft op haar website een factsheet uitgebracht waarin staat wat institutionele vastgoedbeleggers te bieden hebben, compleet met een lijst van woningacquisiteurs die te benaderen zijn.

De nieuwbouwproductie van institutionele beleggers bedroeg in 2016 circa 7500 nieuwe huurwoningen en in 2017 circa 10.000 nieuwe woningen; de komende drie tot vier jaar kunnen IVBN-leden een nieuwbouw van 25.000 woningen realiseren. Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars kunnen en willen méér investeren in (middenhuur en overige vrije sector) huurwoningen in Nederland. IVBN-woning-beleggers beleggen de gelden met een lange termijn doelstelling en vanuit een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij zorgen niet alleen voor goede woningen en een goed woonklimaat. Ze zijn tevens verantwoordelijk voor stabiele en inflatiebestendige uitkeringen voor de pensioendeelnemers en (levens-) verzekeringnemers. Ze werken immers met ‘andermans’ geld en moeten dus zorgvuldig beleggen tegen een voor woningbeleggingen acceptabel rendement en met weinig risico. Bijna alle woningen in bezit van institutionele beleggers worden verhuurd in hun traditionele kernsegment dat loopt tussen de €600 - €1000 en in de grotere steden tot €1200. Slechts 6% van hun woningen wordt verhuurd boven de €1200.

IVBN-leden zoeken de samenwerking met plaatselijke woningcorporaties, zowel bij de nieuwbouw, als bij sloop/nieuwbouw. IVBN-leden zijn ook geïnteresseerd in het eventueel overnemen van niet-DAEB woningcomplexen. Zoals bekend mogen (administratief gesplitste) corporaties in principe geen nieuwe niet-DAEB-woningen realiseren. Alleen indien mocht blijken uit een markttoets dat er geen geïnteresseerde marktpartijen zouden zijn om middenhuur te realiseren, dan zou de corporatie dat mogen (onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden die eerder aan marktpartijen werden gesteld).

Voor verdere groei van het middenhuursegment is nodig dat er meer geschikte bouwlocaties komen en dat de plancapaciteit wordt opgevoerd.  Beleidsmatig is het verstandig dat een gemeente bij nieuwbouw een minimaal aandeel middenhuur/vrije sector (minstens 30%) opneemt in ieder bestemmingsplan.

In (zeer) gespannen woningmarkten kan een gemeente er behoefte aan hebben middenhuurwoningen aan te (laten) bieden tegen een lagere huurprijs dan wat beleggers onder marktconforme voorwaarden kunnen aanbieden. In dat geval zal een gemeente in overleg moeten om met geïnteresseerde beleggers op project- of gebiedsniveau tot afspraken te komen. In enkele zeer grote gemeenten worden helaas té strikte voorwaarden gesteld die beleggers afschrikken om in die gemeente méér te investeren in middenhuur. Massieve regulering leidt echter niet tot méér middenhuurwoningen! Dat is zeer ten nadele van de woningzoeker. Meer middenhuur biedt veel woningzoekers beduidend meer kansen om sneller een passende woning te kunnen vinden. Door te strakke regulering gaat niet alleen het bouwtempo omlaag, maar het belemmert de diversiteit en ook de kwaliteit van de woningen.


Noot voor de redactie: Contactpersoon F.J.W. (Frank) van Blokland, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoed-vermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken, zodat deze aan hun maatschappelijke verplichtingen kunnen voldoen richting gepensioneerden. De leden werken dus ‘met andermans geld’ en moeten dat transparant, verantwoord, integer, duurzaam en voor de lange termijn beleggen tegen een zo hoog mogelijk rendement en met weinig risico. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.Terug
3-2-2020
22-1-2020
22-10-2019
30-9-2019
5-9-2019
30-8-2019
15-7-2019
5-7-2019
3-7-2019
29-5-2019
1-3-2019
11-2-2019
1-2-2019
13-11-2018
31-10-2018
17-5-2018
7-2-2018
6-2-2018
29-1-2018
22-1-2018
15-1-2018
10-1-2018
19-12-2017
15-12-2017
16-11-2017
17-8-2017
7-7-2017
3-7-2017
12-5-2017
20-3-2017
14-3-2017
20-2-2017
13-2-2017
7-2-2017
2-2-2017
30-1-2017
20-1-2017
19-1-2017
19-1-2017
12-1-2017
23-12-2016
12-10-2016
4-10-2016
30-9-2016
27-9-2016
27-9-2016
15-6-2016
20-5-2016
11-5-2016
26-4-2016
22-4-2016
21-4-2016
4-4-2016
9-3-2016
8-3-2016
11-2-2016
26-1-2016
3-12-2015
26-11-2015
12-11-2015
11-11-2015
2-11-2015
28-10-2015
26-10-2015
9-10-2015
8-10-2015
2-10-2015
25-9-2015
5-8-2015
3-7-2015
5-6-2015
5-6-2015
4-5-2015
14-4-2015
9-4-2015
31-3-2015
17-3-2015
9-3-2015
5-3-2015
5-2-2015
13-1-2015
11-12-2014
2-12-2014
3-11-2014
30-10-2014
30-10-2014
4-9-2014
20-8-2014
27-3-2014
26-2-2014
12-2-2014
11-2-2014
7-2-2014