IVBN pleit voor versteviging van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking

De Ladder van Duurzame Verstedelijking is er primair op gericht om gemeenten te dwingen boven- gemeentelijke effecten van nieuwbouw van woning-, kantoren-, winkel of bedrijfsruimte buiten het stedelijke gebied  goed te laten motiveren. Het Ministerie van I&M heeft een consultatie gehouden over het voorstel om de Ladder te vereenvoudigen. De Ladder ondervindt vanaf de invoering najaar 2012 veel kritiek van zowel publieke als private partijen, die directe belangen hebben bij die nieuwbouw.

IVBN vindt dat de Ladder moet worden verstevigd door die toe te snijden op de motivering van de ‘regionale behoefte’ aan nieuw te bouwen kantoor-, winkel of woonruimte. IVBN vindt ook dat het effect van die eventuele nieuwbouw van met name kantoren of winkels op de bestaande en verwachte leegstand in die segmenten apart moet worden onderzocht en verwerkt in de motivatie. Voorts pleit IVBN voor het inlassen van een extra, éérste trede in de huidige Ladder door een (regionale!) behoefte aan nieuwe kantoren- of winkelruimte éérst te zoeken binnen bestaande, binnenstedelijke kantoor- of winkelgebieden; daarna pas –als 2e trede- in de overige stedelijke ruimte en dán pas –als 3e trede- eventueel buiten de stedelijke ruimte.

Detailhandel Nederland heeft, samen met IVBN, ook gereageerd op de internetconsultatie, specifiek inzake winkelruimte. Beide partijen zijn van mening dat het bepalen van de actuele behoefte aan nieuwe winkelmeters te allen tijde in regionaal verband dient te worden bekeken. Immers, het verzorgingsgebied van winkelgebieden beweegt zich doorgaans over gemeentegrenzen heen.

Ook VNO-NCW en MKB NL pleiten ervoor dat een gemeente verplicht wordt tot regionaal afstemmings-overleg over nieuwbouw met gemeente-overstijgende effecten. Uit dat overleg zal dan moeten blijken of er sprake is van een duidelijk regionale behoefte aan die nieuwbouw.

Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 32 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.

 Terug
3-2-2020
22-1-2020
22-10-2019
30-9-2019
5-9-2019
30-8-2019
15-7-2019
5-7-2019
3-7-2019
29-5-2019
1-3-2019
11-2-2019
1-2-2019
13-11-2018
31-10-2018
17-5-2018
7-2-2018
6-2-2018
29-1-2018
22-1-2018
15-1-2018
10-1-2018
19-12-2017
15-12-2017
16-11-2017
17-8-2017
7-7-2017
3-7-2017
12-5-2017
20-3-2017
14-3-2017
20-2-2017
13-2-2017
7-2-2017
2-2-2017
30-1-2017
20-1-2017
19-1-2017
19-1-2017
12-1-2017
23-12-2016
12-10-2016
4-10-2016
30-9-2016
27-9-2016
27-9-2016
15-6-2016
20-5-2016
11-5-2016
26-4-2016
22-4-2016
21-4-2016
4-4-2016
9-3-2016
8-3-2016
11-2-2016
26-1-2016
3-12-2015
26-11-2015
12-11-2015
11-11-2015
2-11-2015
28-10-2015
26-10-2015
9-10-2015
8-10-2015
2-10-2015
25-9-2015
5-8-2015
3-7-2015
5-6-2015
5-6-2015
4-5-2015
14-4-2015
9-4-2015
31-3-2015
17-3-2015
9-3-2015
5-3-2015
5-2-2015
13-1-2015
11-12-2014
2-12-2014
3-11-2014
30-10-2014
30-10-2014
4-9-2014
20-8-2014
27-3-2014
26-2-2014
12-2-2014
11-2-2014
7-2-2014