IVBN kan zich goed vinden in nieuw huurbeleid

Politiek maakt huurbeleid fors complexer; corporaties kunnen echter minder investeren

 

IVBN kan zich goed vinden in het nieuwe huurbeleid van minister Blok, waar op 9 februari vrijwel de gehele Tweede Kamer mee heeft ingestemd. Per 1 juli 2017 kan een gereguleerde huurwoning met 2,5% plus inflatie worden verhoogd; voor corporaties blijft een huursombeperking gelden van 1% plus inflatie (incl harmonisatie). In juli 2017 wordt dan de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging vervangen door de politiek gewenste ‘huursombenadering’ voor corporaties. In 2016 volgt nu dus nog één keer de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging met huurverhogingspercentages afhankelijk van het inkomen van totaal 2,1%, 2,6%  of 4,6%. Voor corporaties geldt daarbij in 2016 een huursombeperking van 0,4% + inflatie (excl harmonisatie).

De aanpak van scheefwonen in de corporatievoorraad blijft. De Tweede Kamer kiest ervoor vanaf 2017 ieder jaar een inkomenstoets mogelijk te maken om daarmee het scheefwonen in de corporatievoorraad blijvend aan te kunnen pakken. De huur kan aan de hand van deze inkomenstoets voor scheefwoners dan met 4% plus inflatie verhoogd worden. IVBN is al jaren voorstander van een regelmatige inkomenstoets, omdat sociale huurwoningen van corporaties daardoor beter aangewend kunnen worden voor de lagere inkomensgroepen, voor wie die huurwoningen ook bedoeld zijn.

Wel heeft de Tweede Kamer de uitvoering van de inkomenstoets fors complexer gemaakt. Naast een globale indicatie van het huishoudinkomen via de Belastingdienst zal bij deze extra huurverhoging straks ook nog rekening gehouden moeten worden met leeftijd en gezinssamenstelling. Bij gepensioneerden of bij vier of meer gezinsleden, mag de 4% huurverhoging + inflatie namelijk weer niet doorgevoerd worden. De Tweede Kamer wil voorts dat bij de extra huurverhoging voor hogere inkomens rekening wordt gehouden met eventuele inkomensdaling.

De mogelijkheden om tijdelijk te gaan verhuren, juicht IVBN toe, omdat het de doorstroming bevordert en maatwerk mogelijk maakt bij sommige complexen die voor specifieke doelgroepen zijn bestemd.


Noot voor de redactie: Contactpersoon drs. F.J.W. van Blokland MRICS, directeur IVBN 070-3000371 of  06 54 25 24 15 

Doel van IVBN is het bevorderen van een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. IVBN behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en biedt een platform aan institutionele vastgoedbeleggers.

Leden van IVBN zijn vastgoedondernemingen in de vorm van (al of niet beursgenoteerde) vastgoedfondsen en vastgoedvermogensbeheerders. De leden exploiteren omvangrijke portefeuilles vastgoed, overwegend in opdracht van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en/of banken. De 30 leden exploiteren voor circa 45 miljard euro aan Nederlands onroerend goed en nog eens zo’n 50 miljard aan vastgoed in het buitenland. Zij beleggen in woningen (50%), winkels (30%), kantoren (15%), bedrijfsruimten, parkeergarages en overig vastgoed.Terug
26-3-2020
24-3-2020
20-3-2020
3-2-2020
22-1-2020
22-10-2019
30-9-2019
5-9-2019
30-8-2019
15-7-2019
5-7-2019
3-7-2019
29-5-2019
1-3-2019
11-2-2019
1-2-2019
13-11-2018
31-10-2018
17-5-2018
7-2-2018
6-2-2018
29-1-2018
22-1-2018
15-1-2018
10-1-2018
19-12-2017
15-12-2017
16-11-2017
17-8-2017
7-7-2017
3-7-2017
12-5-2017
20-3-2017
14-3-2017
20-2-2017
13-2-2017
7-2-2017
2-2-2017
30-1-2017
20-1-2017
19-1-2017
19-1-2017
12-1-2017
23-12-2016
12-10-2016
4-10-2016
30-9-2016
27-9-2016
27-9-2016
15-6-2016
20-5-2016
11-5-2016
26-4-2016
22-4-2016
21-4-2016
4-4-2016
9-3-2016
8-3-2016
11-2-2016
26-1-2016
3-12-2015
26-11-2015
12-11-2015
11-11-2015
2-11-2015
28-10-2015
26-10-2015
9-10-2015
8-10-2015
2-10-2015
25-9-2015
5-8-2015
3-7-2015
5-6-2015
5-6-2015
4-5-2015
14-4-2015
9-4-2015
31-3-2015
17-3-2015
9-3-2015
5-3-2015
5-2-2015
13-1-2015
11-12-2014
2-12-2014
3-11-2014
30-10-2014
30-10-2014
4-9-2014
20-8-2014
27-3-2014
26-2-2014
12-2-2014
11-2-2014
7-2-2014