Publicaties

7-7-2017
Rubricering servicekosten winkels

   

Rubricering servicekosten winkels (Excel-lijst)

Toelichting rubricering servicekosten winkels (PDF)

26-4-2017
JAARBERICHT 2016

Klik hier voor het jaarbericht 2016. 

2-2-2017
Investment in office property in the Netherlands - a European perspective

Investment in office property in the Netherlands - a European perspective

20-1-2017
Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur

Instrumenten voor een succesvolle transitie van de winkelstructuur

5-10-2016
Investment in retail property in the Netherlands - a European perspective

Investment in retail property in the Netherlands - a European perspective

26-4-2016
Sociale meerwaarde noodzakelijk voor voortbestaan winkelgebieden

Nieuwe richtlijnen voor succesvolle winkelgebieden

New guidelines for successful shopping centres (ENG)

29-10-2015
Vastgoedwijzer editie 2015

Vastgoedwijzer Editie 2015

5-8-2015
Beleggersgeld zoekt geschikte locaties voor nieuwe vrije sector huur

Beleggersgeld zoekt geschikte locaties voor vrije sector huur - "Omgekeerd Bidbook"

14-4-2015
Jaarbericht 2014

Digitaal beschikbaar

9-10-2014
Dutch Residential Investments in European Perspective

Dutch residential investments in European perspective 

1-5-2014
Jaarbericht 2013

Alleen digitaal beschikbaar: Jaarbericht 2013

1-5-2014
Winnaar scriptieprijs 2014
IVBN Scriptieprijs 2014

Luc Baas "The incorporation of sustainability into the real estate investement portfolio"
Mei 2014
Digitaal beschikbaar: The incorporation of sustainability into the real estate investement portfolio

1-1-2014
IVBN visie op de op de vrije sector huurwoningmarkt: Beleggersgeld naar een verder te liberaliseren huurmarkt

IVBN visie op de op de vrije sector huurwoningmarkt: Beleggersgeld naar een verder te liberaliseren huurmarkt

1-10-2013
IVBN visie op de winkelmarkt: Winkellocatiebeleid

IVBN visie op de winkelmarkt: Winkellocatiebeleid

1-10-2013
Paper IVBN October 2013

Composition and returns of Dutch institutional real estate portfolios

IVBN paper: Oktober 2013

Samenstelling en rendement van Nederlandse institutionele vastgoedportefeuilles

Een (vast)goed rendement (MSRE-scriptie Marco Mosselman)

1-4-2013
Scriptieprijs 2013

Martijn Vlasveld  "Het effect van duurzaamheid op beleggingsprestaties van winkels"
April 2013
Digitaal beschikbaar:Het effect van duurzaamheid op beleggingsprestaties van winkels

1-3-2013
Jaarbericht 2012

Alleen digitaal beschikbaar: Jaarbericht 2012

1-6-2012
Scriptieprijs 2012

Jac Huysmans "Risico aversie in stochastische onderhandelingsspelen
Juni 2012
Digitaal beschikbaar: Risico aversie in stochastische onderhandelingsspelen

1-3-2012
IVBN visie op de winkelmarkt: ‘Dynamiek op de winkelmarkt'

IVBN visie op de winkelmarkt: ‘Dynamiek op de winkelmarkt'

1-5-2009
Leidraad servicekosten winkelcentra

Leidraad servicekosten winkelcentra

17-1-2007
IVBN Gedragscode verkoop (complexen) huurwoningen 2007

Klik hier om de Gedragscode Verkoop 2007 te downloaden (Engelse versie)

IVBN-leden willen zorgvuldig omgaan met de belangen van hun huurders en willen met deze belangen ook rekening houden bij verkoop van verhuurde woningen. Dat geldt zowel bij verkoop van individuele huurwoningen aan zittende huurders (het zogenaamde uitponden), als bij verkoop van het complex aan een nieuwe eigenaar. Bij complexgewijze verkoop moet de nieuwe eigenaar goed verhuurderschap voortzetten. Als de nieuwe eigenaar wil gaan uitponden, moet ook hij een zorgvuldig verkoopprocedure volgen. Al sinds 1999 hanteren de leden van IVBN daarvoor een gedragscode. Zo regelt de gedragscode bijvoorbeeld dat er geen enkele druk op zittende huurders mag worden uitgeoefend om de door hen gehuurde woning te kopen. Ook mag er geen extreem en ongewoon huurprijsverhogingsbeleid plaatsvinden.

De gedragscode uit 1999 is nu geactualiseerd en verbeterd.
Zo is expliciet opgenomen dat de kopende partij uiterlijk binnen drie maanden na de levering de huurders en de betrokken huurdersorganisatie van het gekochte complex huurwoningen dient te informeren over zijn bedrijfsmatige bedoelingen met het complex en zijn beleid voor het complex. Bij appartementsgebouwen zal de zittende huurder of aspirant-koper op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de wettelijk verplichte Vereniging van Eigenaars (VvE) en de financiële positie van de betrokken VvE. Verder is het van groot belang dat de aspirant-koper goed wordt geïnformeerd over de onderhoudstoestand van het gehele complex en de te verwachten kosten van groot onderhoud. IVBN-leden zullen daar aan de hand van een door een externe deskundige of VVE-beheerder opgesteld meerjaren onderhoudsplan voor gaan zorgen. Verder zal de eigenaar die de appartementen individueel uitpondt (zolang hij een meerderheidspositie in de VvE heeft) bevorderen dat een delegatie van zijn huurders van appartementen in het complex als toehoorder bij de VvE-vergaderingen aanwezig kan zijn. De huurdersdelegatie kan dan meepraten. De verbeteringen van de gedragscode zijn mede door inbreng van het IVBN Huurdersplatform (opgegaan in GPHP: Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms) tot stand gekomen. Publicatie archiefTerug